International Journal for Simulation and Multidisciplinary Design Optimization (IJSMDO) - Forthcoming

 • Parts simulation design and simulation training system combined with hardware-in-the-loop
  Zhanfu Ge, Youwei Xu and Baohai Zhang
  Accepted: 08/04/2024
 • A Novel Conceptual Design Method for Aviation PMSG Based on Thermal Modeling
  He Wang, Fengming Ai, Linke He, Zhongzheng Zhou and Yangang Wang
  Accepted: 08/04/2024
 • CFD Analysis and Optimization of Axial Flow Fans
  Shubo Xu, Renhui Liu, Kangwei Sun, Xiaoyu Ju, Weihai Zhang, Wenming Wang, Xiquan Ma, Yuefei Pan, Jianing Li and Guocheng Ren
  Accepted: 04/04/2024
 • Computer-aided design of hand-drawn art food packaging design based on a deep neural network model
  Hui Cui
  Accepted: 18/03/2024